Rob voor het eerst
schaduw4

 Historie 


                                                                                                                                                    Bethlehemkerkkoor                                                                                     Optreden Lutherse Kerk

 

Van Kerkkoor in 1959       »       »     »    in vogelvlucht         »      »       »    naar Kamerkoor 

Het huidige kamerkoor Ars Vocalis is voortgekomen uit een gemengde koor dat in 1959 begon als een groep vrienden en vriendinnen onder de naam 'Bethlehemkoor'. Dit koor trad op in de Bethlehemkapel aan de Floresstraat die toen net was gebouwd. In de jaren daarna zong het koor voornamelijk religieuze muziek met verschillende dirigenten, onder wie Cor Bouter.
Eind jaren zestig was onder leiding van Nico Wesstein het repertoire uitgebreid, wat ook leidde tot de nieuwe naam van het koor: 'Arti Varia' (1975).

                                                                                             Willem Blonk

 

Van 1979 tot 1997 stond het koor onder leiding van Willem Blonk. Tijdens zijn dirigentschap is de muzikale kwaliteit sterk toegenomen.

Het koor heeft het repertoire verder verbreed en zowel wereldlijke als religieuze werken uit diverse stijlperiodes uitgevoerd, inclusief  minder bekend repertoire.

In 1990 is de naam van het koor opnieuw gewijzigd: 'Arti Varia' werd 'Ars Vocalis'. 
In 1991 vond een bijzonder optreden plaats in de Notre Dame van Parijs, samen met de Openhofcantorij uit Rotterdam-Ommoord.                        

(zie foto onder- aan de bladzijde)

Nadat Willem Blonk het koor bijna 20 jaar had geleid, waren de dirigenten: 

-Tanya Worron (1998-2000); 
- Melissa Varekamp (2000-2003); 
- Francisca Näf  (2003-2005); 
- Elisabeth van Duijn (2005-2011).
- Rob Kaptein (2011-2015).

- Takashi Mizumoto leidt Ars Vocalis vanaf januari 2016.

 

-Traditie

 

Het koor heeft een stabiele grootte van ongeveer 25 leden en zingt voornamelijk a capella - werken uit vrijwel alle periodes van de klassieke muziek. Ars Vocalis heeft daarnaast de traditie om jaarlijks een ‘groot’ concert uit te voeren waarin wel sprake is van instrumentale begeleiding. Ook solisten van buiten of uit eigen kring treden daarin op. Bovendien geeft het koor elk kwartaal een of meer kleinere optredens of presentaties.

De meeste uitvoeringen vinden plaats in een van de mooie oude kerken in de Delftse binnenstad. Dat sluit aan bij de historie van het koor, waarin steeds plaats is ingeruimd voor vocale bijdragen aan de kerkdienst. Maar ook treedt het koor op uiteenlopende locaties buiten de stad op.

Thema’s in de laatste tien jaar

Ars Vocalis kiest vaak thema’s voor haar concerten, zoals:

- An English Evening 
- Van Bach tot Brahms (Duitse en Duitstalige werken) 
- Fauna & Musica
- Scandinavische muziek
- Nature or nurture
- Romantische liederen uit de negentiende eeuw
- Nederlandse componisten door de eeuwen heen
- Benjamin Britten en zijn vrienden

- Vrijheid en Verbondenheid

- Spaanse passieconcerten Ay Amor

- Amerikaanse muziek: Come in and stay a while.

Hier leest u meer over de concerten in de afgelopen jaren en ook de kleinere uitvoeringen in het lopend jaar.

 

Optreden Notre Dame

 

 

 

concert poster 12 en 13 november 2016