koor16banner
schaduwhome

Welkom bij Ars Vocalis               


Duoconcert Kamerkoren Ars Vocalis Delft en Kortrijk 

Zaterdag 4 november 2017

Andere koren ontmoeten en samenwerken met elkaar is een verrijking van het koorleven. Het koor waarmee Ars Vocalis voor dit concert de samenwerking heeft opgezocht is niet willekeurig gekozen: U maakt kennis met zijn naamgenoot, Ars Vocalis uit Kortrijk.
De samenwerking tussen de koren is niet alleen muzikaal maar ook historisch en cultureel van aard. Zowel Kortrijk als Delft bezitten prachtige historische bouwwerken. Ed de Bruijne, tenorzanger van Ars Vocalis Delft heeft van elke stad een karakteristieke toren getekend en omgeven met kenmerkende symbolen: de gulden sporen die refereren aan de Gulden Sporenslag bij Kortrijk op 11 juli in het jaar 1302 en de blauwe harten die refereren aan een hedendaags kunstwerk in Delft ‘Het Blauwe Hart’.
De beide koren zingen zowel dubbelkorig als afzonderlijk van elkaar. Het concert vangt aan met het door Diederik Glorieux, de dirigent van Ars Vocalis Kortrijk, gecomponeerde ‘Impression’, een samenzang op het thema ‘Ars Vocalis’. Daarna volgt een veelzijdig en afwisselend programma:
- vrolijk en ernstig
- religieus en wereldlijk
- juweeltjes uit de renaissance, de (laat)romantiek en de moderne tijd
- Vlaamse, Nederlandse en Franse componisten (o.a. Roelstraete, Sweelinck, St. Saëns)
- delen uit het Requiem van Fauré

Wij nodigen iedereen van harte uit dit bijzondere concert bij te wonen op
zaterdag 4 november 2017, aanvang 20:15 uur in de Vierhovenkerk,
Obrechtstraat 50, Delft. Er is een pauze.
Toegangskaarten à € 17,50 zijn tot een dag voor het concert verkrijgbaar via de website www.arsvocalis.nl. Een consumptie in de pauze en een na afloop van het concert zijn inbegrepen in de prijs. Kaarten aan de zaal zijn €18,50

Peter Reimer, voorzitter Ars Vocalis Delft

                                       twee Ars Vocalis

Zaterdag 3 juni 2017

KAMERKORENFESTIVAL HOORN-OUDE MUZIEK NU 2017

Ars Vocalis nam op 3 juni deel aan het festival 'Hoorn Oude Muziek Nu' dat plaatsvond in Hoorn in de Oosterkerk. Het optreden bestond uit een reprise van de Missa Brevis van Kodaly, welk werk wederom uitgevoerd werd in samenwerking met het Nederlands Kodalykoor en begeleid door de organist Erik-Jan Eradus. Daarnaast zongen de koren apart van elkaar enkele liederen uit het repertoire van de 'oude muziek'.

Ars Vocalis bracht ook weer het La Nuit froide et sombre van Orlande de Lassus ten gehore en tevens het Avé Maria vanJosquin des Prez. Hiervoor kregen we veel waardering.

In het festival traden in totaal 13 koren op. Er waren verder workshops voor zangers en dirigenten. In de workshops oefenden zowel de zangers als de dirigenten met koralen uit de Mattheus en de Johannes passion en de Hohe Messe van  Bach. De optredens van de koren waren over de hele dag verspreid. Ars Vocalis en het Kodalykoor traden om 16.50 uur op. De koren beleefden een prachtige dag in een stad die zijn bloeitijd had in de tijd van de 'oude muziek'.

 DSC05684